Návrh webu - Chrudimská beseda

Analýza

Sběr a vyhodnocení dostupných online i offline dat potřebných k návrhu nového webu.

Analýza dat

Workshop

Workshop s klíčovými zaměstnanci k definici cílů, potřeb a hledání hypotéz pro možná řešení.

Workshop s klíčovými zaměstnanci

Testování prototypů

S vybranými lidmi jsme provedli testování funkčních maket webu. Na základě zjištění jsme upravili problematická místa.

Testování wireframů

Design webu

Návrh a příprava designu všech stránek nového webu pro mobilní i desktopovou verzi.

Webdesign Chrudimská beseda